บริษัท บางกอก ลอว์โฮม จำกัด
โทร 02-497-6538, 087-670-5157, 085-596-5391
  • th

บริการเขียนหรือร่างสัญญาทางธุรกิจ


บริการเขียนหรือร่างสัญญาทางธุรกิจ

รายละเอียดบริการ

บริการเขียนหรือร่างสัญญาทางธุรกิจ

       • สัญญากู้ยืมค้ำประกัน

       • สัญญารับเหมาก่อสร้าง

       • สัญญาเช่า,เช่าซื้อ

       • พินัยกรรม

       • สัญญาแต่งตั้งตัวแทนทางธุรกิจจำหน่ายสินค้า

       • สัญญาซื้อขายทรัพย์สินทุกประเภท

       • สัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน และบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประเภทอื่นที่ไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้

ราคา:
0.00 THB
ปรับปรุงล่าสุด:
27 ตุลาคม 2023
บริการเขียนหรือร่างสัญญาทางธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ ทนายความ รับว่าความ ให้คำปรึกษากฎหมาย รับปรึกษากฎหมาย บริษัท บางกอก ลอว์โฮม จำกัด
สอบถาม
บริการที่เกี่ยวข้อง
รับปรึกษากฎหมาย

รับปรึกษากฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติ

สอบถาม
ที่ปรึกษากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า

สอบถาม
ทนายความประจำครอบครัว

รับว่าความคดีที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น คดีมรดก ร้องขอผู้จัดการมรดก ฟ้องหย่า สิทธิการเลี้ยงดู

สอบถาม
ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ ทำงานด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบลูกความ

สอบถาม
รับปรึกษาฟ้องร้องคดีปกครอง

รับปรึกษาฟ้องร้องคดีปกครอง อันเกี่ยวกับสัญญาจ้างทางปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รับกำจัดขยะ ละเมิด การอุทธรณ์ เพิกถอน ทบทวนคำสั่งต่างๆทางปกครอง

สอบถาม
รับต่อสู้คดีความ

รับต่อสู้ทุกคดีความ ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเช่าซื้อ คดีครอบครัว และคดีอื่นๆ

สอบถาม
สำนักทนาย

บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา

สอบถาม
รับฟ้องร้องคดี

รับฟ้องร้องคดีอาญาทุกประเภท รวมทั้งคดีตามพระราชบัญญัติที่ให้ถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

สอบถาม
//updateEventProduct(id)