บริษัท บางกอก ลอว์โฮม จำกัด
โทร 02-497-6538, 087-670-5157, 085-596-5391
  • th

รับว่าความฟ้องร้องคดีเช็ค


รับว่าความฟ้องร้องคดีเช็ค

รายละเอียดบริการ

รับว่าความฟ้องร้องคดีเช็ค

1. รับเป็นโจทก์ฟ้องตามคดีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ 2534 รวมถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟ้องเช็คอย่างไรถึงได้เงิน โดยใช้แนวทางปฏิบัติในการทำคดีจากประสบการณ์ที่ทำงานหลายๆคดี

2. รับปรึกษาแก้ต่างคดีเช็ค แนวทางการต่อสู้คดีเช็คจากประสบการณ์ที่ทำ แนวทางการดำเนินคดีให้กับจำเลย วิธีการเยียวยาเบื้องต้นให้กับโจทก์ จากประสบการณ์ที่ทำมา เช่น

      • เช็คค้ำประกัน หรือกรณีจ่ายเช็คกู้ยืมที่มีวันที่ถึงกำหนดในเช็คกับสัญญากู้คนละวันกัน

      • เช็คลงไม่วันที่

      • เช็คแลกเงินสด ทำอย่างไรจ่ายเช็คเด้งโดนฟ้องและไม่ติดคุก

ราคา:
0.00 THB
ปรับปรุงล่าสุด:
27 ตุลาคม 2023
รับว่าความฟ้องร้องคดีเช็ค การค้าระหว่างประเทศ ทนายความ รับว่าความ ให้คำปรึกษากฎหมาย รับปรึกษากฎหมาย บริษัท บางกอก ลอว์โฮม จำกัด
สอบถาม
บริการที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ ทำงานด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบลูกความ

สอบถาม
รับปรึกษากฎหมายมรดก

รับปรึกษากฎหมายมรดก พินัยกรรม แต่งตั้งผู้จัดการมรดก ฟ้องเรียกทรัพย์มรดก แบ่งมรดก รวมถึงให้การต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์มรดก

สอบถาม
สำนักทนาย

บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา

สอบถาม
รับฟ้องร้องคดี

รับฟ้องร้องคดีอาญาทุกประเภท รวมทั้งคดีตามพระราชบัญญัติที่ให้ถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

สอบถาม
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งคดีแพ่งและอาญา

สอบถาม
สำนักงานทนายความ

สำนักงานทนายความ บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา

สอบถาม
รับปรึกษากฎหมาย

รับปรึกษากฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติ

สอบถาม
ทนายความประจำครอบครัว

รับว่าความคดีที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น คดีมรดก ร้องขอผู้จัดการมรดก ฟ้องหย่า สิทธิการเลี้ยงดู

สอบถาม
//updateEventProduct(id)