สำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ
โทร 02-497-6538, 085-5965391, 087-6705157
 • th

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

สำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ

BANGKOK LAW HOME CO., LTD.

 

นายกำชัย จันทร์พริ้ม

 

ประวัติการศึกษา

 

- จบนิติศาสตร์จากมาหาวิทยาลัยรามคำแหง

- กำลังศึกษาอยู่ที่สำนักอบรบกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

- อบรบวิชาว่าความของสภาทนายความ

- ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ทำงานด้านกฎหมายมีประสบการณ์ ในการว่าความในชั้นศาลโดยตรง มาเป็นระยะเวลา 15 ปีทั้งศาลแพ่ง อาญา ศาลแรงงาน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จากประสบการณ์ตรงทุกคดี เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทต่างๆ

รับว่าความทุกประเภททั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ศาลแรงงาน คดีปกครอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

 

ประวัติการทำงาน

 

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากฎหมายและรับว่าความฟ้องคดีต่าง ๆ ให้กับบริษัทฯต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำอัลมอนด์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า 137 ดีกรี

2. บริษัท ดิ อิน ฟินิตี้ สตาร์ กรุ๊ป 59 จำกัด ประกอบกิจการ จำหน่ายยางรถยนต์และล้อแม็ก

3. บริษัท วาย เอช ไอ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือวายเอชกรุ๊ป ประเทศสิงคโปร์ ประกอบกิจการและจำหน่ายล้อแม็ก และยางรถยนต์

4. บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด และ บริษัทฯ ในเครือ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายหนังสือทุกประเภท

5. บริษัท โต โย ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายยางรถยนต์

6. บริษัท ไทย พี เจ้น จำกัด ให้คำปรึกษาและความเห็นทางด้านกฎหมายตรวจสอบสัญญา

7. บริษัท เกจพลัส จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายโปรมิเตอร์ทุกประเภท

8. บริษัท โฟลแคล มิเตอร์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือวัดทุกประเภท โปรมิเตอร์เป็นต้น ดูแลงานด้านกฎหมาย งานด้านสัญญาต่างและให้คำปรึกษางานด้านทะเบียนบริษัทรวมถึงให้คำปรึกษางานด้านภาษีและการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ

9. บริษัท สุติมาพัฒน์ จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ดู แลงานด้านกฎหมายและการฟ้องร้องคดีต่าง

10. เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ บริษัท อาจารย์ทัด ปฐมภณณ์ จำกัด ประกอบกิจการสื่อการเรียนการสอน

11. และรับว่าความให้บุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา คดีแพ่งและคดีในศาลชำนาญการพิเศษต่าง ๆ หลายคดี ทั้งในศาลชั้นต้นอุทธรณ์ ฎีกา

 

รับว่าความทุกประเภททั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ศาลแรงงาน คดีปกครอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

 

บริการงานด้านกฎหมาย

 • รับปรึกษาคดีอาญา ฟ้องคดี รวมถึงให้การต่อสู้คดีอาญาทุกประเภท
 • รับฟ้องร้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค พ.ศ 2534 รวมถึงการให้การต่อสู่คดีดังกล่าวทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย
 • รับว่าคดีแพ่ง จำนวนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท
 • รับปรึกษาหรือการฟ้องคดีละเมิด ผู้ทำละเมิด นายจ้าง บิดามาดา บุคคลผู้ดูแลผู้เยาว์เรียกค่าเสียหายตามกฎหมาย โดยเฉพาะแนวทางการฟ้องร้องบริษัท ประกันภัย ไม่ให้เสียเปรียบในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ทั้งเป็นทนายจำเลยให้การต่อสู้กับบริษัทประกันหรือบุคคลทั่วไป
 • รับปรึกษาคดีเช่าซื้อ เช่าทรัพย์ โดยเฉพาะให้การต่อสู้กับบริษัท ไฟแนนซ์หรือกับธนาคารพาณิชย์ผู้ให้เช่าซื้อ
 • รับปรึกษาฟ้องร้องคดีหรือให้การต่อสู้ คดีแรงาน การอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน การฟ้องเพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
 • รับปรึกษาคดีหรือฟ้องร้องคดีจ้างทำของทุกประเภท เช่น การรับเหมาก่อสร้าง ทั้งเป็นโจทก์และให้การต่อสู้คดีในคดีที่ตกเป็นจำเลย
 • รับปรึกษาฟ้องคดีหรือให้การต่อสู้คดี กู้ยืม ค้ำประกัน ฝากทรัพย์ จำนอง จำนำ ขายฝาก โดยเฉพาะการให้การต่อสู้เรื่องขายฝากอำพรางการกู้ยืม
 • รับปรึกษาหรือว่าความคดีที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท ผู้ถือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริงานของกรรมการ
 • รับปรึกษาหรือว่าความคดีที่เกี่ยวกับที่ดิน ครอบครองปรปักษ์ ขับไล่ สิทธิครอบครองต่างๆ
 • รับปรึกษากฎหมายมรดก พินัยกรรม แต่งตั้งผู้จัดการมรดก ฟ้องเรียกทรัพย์มรดก แบ่งมรดก รวมถึงให้การต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์มรดก
 • รับปรึกษาหรือรับว่าความคดีบัตรเครดิต ตามกฎหมายแพ่ง ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เฉพาะให้การต่อสู้กับธนาคารพาณิชย์
 • รับปรึกษาฟ้องคดี เรียกเงินจอง,เงินดาวน์,เงินทำสัญญา คืน จากบริษัทเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด
 • รับปรึกษาหรือฟ้องร้องคดีกรณีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฟ้องร้องเรียกเงินค่าส่วนกลางจากสมาชิกในหมู่บ้าน
 • งานเขียนอุทธรณ์ฎีกา ทั้งคดีแพ่งคดีอาญา ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมถึงการให้คำปรึกษาหรือแนวทางการยื่นประตัวต่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
 • รับปรึกษาฟ้องร้องคดีปกครอง อันเกี่ยวกับสัญญาจ้างทางปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รับกำจัดขยะ ละเมิด การอุทธรณ์ เพิกถอน ทบทวนคำสั่งต่างๆทางปกครอง
 

อัตราค่าบริการที่สำนักงาน

 

1. ค่าที่ปรึกษารายเดือน/รายปี มีอัตราตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

2. อัตราค่าบริการการฟ้องร้องคดีหรือให้การต่อสู้คดีไม่ต่ำกว่าคดีละ 20,000 บาทขึ้นไป

 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์และความยากง่ายแต่ละคดี

 

Contact Us

สำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ

99/14 หมู่ที่ 5 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000

สายด่วน

085-5965391
087-6705157